08
JUL
2018

२०७५ को छात्रवृति बितरण

बाग्लुङ सेवा समाज क्यानडाको छात्रवृति कार्यक्रम २०१८ लागी छनोट भएका बिद्यार्थीहरुको नामावली
क्र.स. नाम बिद्यालयको नाम २०७४ २०७५ रकम
१. दिपक पुन मगर श्री जनता मा. वि., निशिखोला, बाग्लुङ ६,०००
२. रेश्मा बि क श्री पृथ्वी उच्च मा. वि., गल्कोट ६, बाग्लुङ १० ६,०००
३. मीरा दर्जी श्री दिपज्योती नि.मा.वि., गल्कोट ७, बाग्लुङ ६,०००
४. जीवन सुनार श्री नवयुवक नि.मा.वि, गल्कोट २, बाग्लुङ ६,०००
५. अनुशा परियार श्री अमर प्रा. वि., काठेखोला, बाग्लुङ ६,०००
६. मनोज थापा श्री प्रकाश मा.वि., तमान खोला, बाग्लुङ ६,०००
७. दिपक नेपाली श्री जनता उच्च मा.वि., जैमुनी, बाग्लुङ १० ६,०००
८. तिलक प्रसाद सुनार श्री शिसुकल्याण मा.वि., म्याग्दी ५,०००
९. प्रविन सुवेदी श्री गौलिङ्गेश्वर मा.वि., नुवाकोट ६,०००
१०. भिम बहादुर छन्त्याल श्री शान्ती प्रा.वि., बरेङ, बाग्लुङ ६,०००
११. शीला नेपाली श्री भवानी बिद्यापिठ उच्च मा.वि., पर्वत ६,०००
१२ नबिन बोहरा श्री जीवनज्योति आधारभुत बिधालय, गल्कोट ६,०००
१३. ईश्वर माझी सर्वोदय जनक माध्यामिक बिद्यालय, जैमिनी, बाग्लुङ १० ६,०००
१४. बिस्णु माझी सर्वोदय जनक माध्यामिक बिद्यालय, जैमिनी, बाग्लुङ १० ६,०००
१५. सुष्मा माझी सर्वोदय जनक माध्यामिक बिद्यालय, जैमिनी, बाग्लुङ ६,०००
१६. दिपसन अधिकारि गल्कोट उच्च मा.वि., गल्कोट ३, बाग्लुङ ६,०००
१७. आरती सुनार खरुवा मा.वि., गल्कोट ४, बाग्लुङ ६,०००
१८. यमुना परियार जनता आधारभुत बिद्यालय, पर्वत ६,०००
१९. रानी थापा श्री भवानी बिद्यापिठ उच्च मा.वि., पर्वत ५,०००
२०. बिपना खत्री श्री नेपाल उच्च मा बि, तारा ६,०००
    जम्मा   ११३,०००।००

नोट:       * यो वर्षको छात्रवृति वितरण प्रायोजकको सिफारिसको आधारमा गरिएको छ ।

* गत बर्षको कुल विधार्थी संख्या २२ जस मध्ये २ जना एसईई पास र १ जना सम्पर्क बाहिर

* गत बर्ष२० जनाको छात्रवृति निरन्तरता ।

* जनहि ६ हजार छात्रवृति रकम पाउने बिधार्थी संख्या १८ ‍‌x ६०००‍ ‌= १०८,०००।००

* जनही ५ हजार छात्रवृति रकम पाउने बिधार्थी संख्या १ ‌x५०००= ५०००।००

* शैक्षिक सत्र २०७५ कुल छात्रवृति रकम १ लाख १३ हजार

शिशुकल्याण मावि म्याग्दीका तिलक प्रसाद सुनार म्याग्दीबाट २०७४ सालमा चितवन बसाईसराई गरि गएको र सम्पर्क व्यक्ति सँग सम्पर्क हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

Leave a Reply

*

captcha *