Life Members

S.N. Name Life-Member Since                                                                                                           .

 
1 Durga Adhikari 2015
2 Bhabi Neupane 2015
3 Laxman Subedi 2015
4 Madhav Gautam 2015
5 Giri Budhathoki 2015
6 Sarita Gautam 2015
7 Suresh Gautam 2015
8 Dipak Gautam 2015
9 Hari KC 2016
10 Laxman Panday 2016
11 Sangita Panday 2016
12 Ashok Paudel 2016
13 Gita Neupane 2016
14 Dan Bohora 2016
15 Krishna Bohora 2016
16 Rajan Khatri 2016
17 Kalika Neupane 2016
18 Ishwar Rajan 2017
19 Bir Basnet 2017
20 Debu Basnet 2017
21 Jagat Khadka 2017
22 Mina Khadka 2017
23 Suman Lamsal 2017
 24  Yam Khatri  2017
25 Yamuna Khatri 2017
26 Baikuntha Poudel 2017
27 Prakanta Shrestha 2017
28 Pratikshya Shrestha 2017