Life Members

S.N. Name Life-Members
1 Durga Adhikari 2015
2 Bhabi Neupane 2015
3 Laxman Subedi 2015
4 Madhav Gautam 2015
5 Giri Budhathoki 2015
6 Sarita Subedi (Gautam) 2015
7 Suresh Gautam 2015
8 Dipak Gautam 2015
9 Hari KC 2016
10 Laxman Panday 2016
11 Sangita Panday 2016
12 Ashok Paudel 2016
13 Gita Neupane 2016
14 Dan Bohora 2016
15 Krishna Bohora 2016
16 Rajan Khatri 2016
17 Kalika Neupane 2016
18 Ishwar Rajan 2017
19 Bir Basnet 2017
20 Debu Basnet 2017
21 Jagat Khadka 2017
22 Mina Khadka 2017
23 Suman Lamsal 2017
 24 Yam Khatri 2017
25 Yamuna Khatri 2017
26 Baikuntha Poudel 2017
27 Prakanta Shrestha 2017
28 Pratikshya Shrestha 2017
 29 Durga Pouedel 2017
30 Surendra Dhakal 2017
31  Jamuna Adhikari 2017
32  Sita Sapkota 2018
33  Nilkantha Poudel 2018
34  Shushila Sharma Regmi 2019
35  Ram Datta Gautam  2019
36  Apsara Adhikari  2019
37  Ananda Argeja  2019
38  Lata Baral  2019
39
40